"Spis kjøtt i protest", sier Carl i Hagen..👀🤦🏼‍♀️

"Spis kjøtt i protest", sier Carl i Hagen..👀🤦🏼‍♀️
I går kom FNs klimapanel med sin nyeste store rapport og de anbefaler at vi må gjøre ganske så drastiske endringer i matvanene våre. "Mindre kjøtt og mer skog må til for å takle klimakrisen". Forskningen har pågått over 3 år, med over 100 forskere fra 52 land, og med en gjennomgang av 7000 vitenskapelige studier.
Vel vel, vi får brette opp armene og spise enda mer grønt vi da for å veie opp for alle FRPerne og andre som ønsker å lukke øynene for utfordringene vi står overfor 🥦
Rapporten kan du lese om blant annet på forskning.no

yrja.carlihagen.vegansk.miljø