Arts

FORUT FOR SIN TID #FILTER #SELFIES

anywarhol.yrjaoftedahl

Andy Warhol, The King of Pop Art. Jeg har aldri viet noe særlig oppmerksomhet til Andy. Jeg har faktisk ikke helt skjønt hvem han var og hvorfor han ble så stor som han ble, tiltross for min kunstinteresse.
Malte han ikke bare fargeriek portretter av seg selv? Og av den der suppeboksen, Campell soup? Joda. Dèt blant mye annet.

“Art is what you can get away with” sa han.
Men favoritt sitatet mitt forblir;

“They always say time changes things, but you actually have to change them yourself.”

Ved å studere verkene hans på nært hold i sommer, på MOMA i SF, fikk jeg en øyeåpner. Han tenkte jo likt som meg, hvorfor har jeg ikke sett det før?
Mest sannsynlig er det fordi at jeg aldri helt har hatt sansen for trender som har blitt allemanns elskov, utenom Michael Jackson (så well. det er jo ofte en grunn til at folk blir så store som de blir, men det betyr jo ikke at jeg trenger å sky dem). Anywho.
Andy Warhol, altså, sykt smart mann og totalt forut for sin tid. Hvorfor tok det meg så jævla lang tid? Well, sånn er det vel når vi dømmer uten å faktisk sette oss inn i om tankene vi gjør oss opp faktisk stemmer.

Så, hva oppdaget jeg?
Jo:

Andy satt samfunnet på spissen gjennom dagligdagseobjekter. Kunsten hans er, etter min mening, kritikk av vårt konsumsamfunn.

Mens vi desperat leter etter det ekte, går livet tapt i konsumsamfunnet.

Men.. Likevel sa han også at konsumsamfunnet utjevnet sosiale og økonomiske forskjeller og at “en Cola smaker like godt for en boms som den gjør for Liz Taylor”, skrev han i 1975. Som et ordspill kalte han dette for commonism. Kunsten hans speilet også denne utjevningen; alt og alle kunne og kan komme innenfor Warhols univers og bli likeverdige og likegyldige tegn.

I tillegg mener mange at blomsterbildene til Warhol var med på å starte hippie-bevegelsen “Flower power”. Sure why not.

Også - første til å bruke filter, selfies med filter.
Bascially snapchat prehistoric. NÅ DIGGER DENNE MANNEN!

Food for thought:
Hvorfor er det ikke alle som klarer å snappe opp når noen er forut for sin tid? Hvofor er det ikke alle som ser potenisalet og tenker fremtidsvisjonært. Skjønner folk først det i ettertid - og responderer i nuet med å runke på nesen og le høyt?

Anyhow..

“An artist is somebody who produces things that people don't need to have.”

Da er det mange kunstnere i dagens forbrukersamfunn.

ANDY I DIG YA! Og her var en liten hyllest til deg <3

Why There Is No Such Thing As Writer's Block

Get over yourself.

Ever experienced finding yourself frustrated while staring at a blank page?
At an exam perhaps, or test in school where you're just completely empty within, and the adrenaline is pumping through your veins and you can't help but going all nuts?

This is not uncommon, in fact, lots of famous writers claim to have experienced writer's block and the web is flooded with articles on how to deal with it.

By definition writer’s block is described as the following

"Writer's block is a condition, primarily associated with writing, in which an author loses the ability to produce new work, or experiences a creative slowdown."

However, according to a Niel strauss, who's a trained journalist and writer of seven books, there is no such thing as writer's block.

Well, that's a bit odd, isn't it? Mainly since most of us can recall accessing this state of mind?

You know what, I think it's brilliantly put. I can relate to his words. You see, once I had a complete black out on a math test at the age of 15. It was so horrible that I made myself a promise to never ever enter that state again.
And guess what? I haven’t experienced it since. And I tell you, I write every day. With ease. 

His full statement goes like this:

No it's not. It's your EGO talking so loud that you can't hear them.

“there is no such thing as writers block, it’s performance anxiety which you have been imposed at yourself because your expectations are too high” 

It couldn’t be phrased any better, if you ask me.

Basically what happens is that the ego interferes with the natural source of flow from within. 
It uses stress to distract you from touching it, basically cut short; it’s the fear of failure that’s hunting you down.
Ego, the perfectionist, screams with a never ending discontent making you unable to produce anything. Just typing one word, or letter can be impossible.

Here is how Malcolm Gladwell deals with writers block.

“I deal with writer’s block by lowering my expectations. I think the trouble starts when you sit down to write and imagine that you will achieve something magical and magnificent—and when you don’t, panic sets in. The solution is never to sit down and imagine that you will achieve something magical and magnificent. I write a little bit, almost every day, and if it results in two or three or (on a good day) four good paragraphs, I consider myself a lucky man. Never try to be the hare. All hail the tortoise.”

Lower your standards and you’ll never have such problem again. Trust yourself. Leave the conscious I and you’ll become the vessel of the cosmic. 

Next time you find yourself with a block, start free-writing or just write something, find some questions to answer, anything that have you use your fingers creating words. And do so without looking on passed sentences. Write blind folded, use no time to edit. It might be rubbish, but at least it will get you going. Perhaps you’ll find some useful sentences or paragraphs in there. Of that I’m sure. If not.. You’ll never be able to be a good and happy writer, I guess. Of course you should also consider if talking a walk or have a break if you’ve been glazing at your screen for hours is what really is needed.

Simply put, leave your ego at the door while you sit down and start typing.

Ha ha. This bad joke made me smile.