"Norge må rydde i eget reir"

oljerigg.yrja

"Norge må rydde i eget reir” sier Eivind Trædal
”Brasils skoger er et internasjonalt anliggende. Men vi må anerkjenne at vår oljeutvinning også er det."
.
Endelig er det noen som sier dette høyt. Siden ungdomstiden har jeg gått og kjent på en pinlighet av å komme fra og bo i Norge. På mange områder er Norge helt fantastisk og ja, de områdene er jeg stolt over, og det er jo sånn at alle land har sine skavanker, det hører på en måte til, ingen er perfekte.
.
Men, vi, Norge, har gjort noe helt uforsvarlig, mener jeg. Vi har tjent oss rike på på andres bekostning. Vi har tjent oss rike på å ødelegge kloden. Vi har tjent oss rike på å fremskynde klimaforandringene. Vi har tjent oss rike på å ødelegge for andre og på lang sikt for oss selv. Og spørsmålet er: hvorfor holder vi fremdeles på?
.
Man kan si at "åhh jamen konsekvensene visste vi ikke" men det blir å lyge, for det er kommet frem at det visste oljeselskapene allerede fra dag én.
Jeg har ventet og ventet fremdeles på at noen skal gå til sak mot oss. Det vi har gjort er umenneskelig, slemt og svært flaut..
Vi har en god del payback igjen å gjøre, vi burde lagt oss flate og sagt beklager hvordan kan vi gjøre det godt igjen? Vi burde lagt ned alt av olje aktivitet senest i går, men fremdeles durer vi på og later som ingenting. Nå er det nok, vi burde gjort alt vi kunne for å gjøre det godt igjen. Hvor langt må det gå før vi erkjenner dette og svelger vår egen stolthet?
Vi bør starte nå, det haster.